Wageningse studenten maken heide Reijerscamp schoon

Wie de afgelopen dagen de zuidkant van Reijerscamp heeft bezocht heeft ze vast gezien.  Groepen jonge mensen in wit t-shirt met nummers en op enkel plaatsen verspreid, een stoel, tafeltje, paraplu als soort van centraal punt. Het blijken studenten van de Wageningen Universiteit te zijn.

Veel wil één van de deelnemers – naam onbekend, duidelijk een teamcaptain met regenboogvlag  – niet kwijt over het project. Het is een groep studenten van een studentenvereniging in Wageningen. Elk jaar schrijven zij natuurorganisaties aan of er nog vrijwilligersklussen te doen zijn, zo ook Natuurmonumenten. Bij de groep kwam het opschonen van de heide aan de zuidkant van de Reijerscamp als project naar boven.

Dat is ook wat er nu gebeurt. De heide wordt ontdaan van het opschot aan berken en vliegdennen. Het resultaat is goed te zien. De bloeiende heide vormt weer de boventoon. Voor de studenten is het ook een leerproces om ontwikkelingen in het landschap en de natuur te leren kennen en herkennen. een soort introductie of ontgroening al zijn niet alle deelnemers eerstejaars.

De Reijerscamp werd rond 2006 omgevormd van landbouwgebied tot natuurgebied. Het kwam in beheer van Natuurmonumenten. Op een aantal plaatsen werd de stikstofrijke bodem afgegraven tot schraal zandniveau. Heideplagsel werd uitgestrooid in de hoop dat er heide zou ontstaan. Dat is goed gelukt, maar voor het behoud ervan is onderhoud wel nodig.

Een aantal jaren geleden is door het dorp samen met Natuurmonumenten een opschoondag gehouden vlakbij het ecoduct over de A12, samen met inwoners. Wellicht een mooi project, nu het langzaam maar zeker lijkt dat er weer meer kan, om weer op te pakken.