Open Hofkerk

Oprekken geluidsnorm voor nieuwbouw bij kerk roept vraagtekens op

Op de gemeentepagina in de Rijn en Veluwe van 28 oktober heeft een “Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Lawijckerhof e.o.” gestaan. Het gaat hier om afwijking van de grenswaarde van de geluidsbelasting op de nieuwbouw bij de Open Hofkerk. Op enkele plaatsen is de geluidsbelasting hoger. Dit wordt veroorzaakt door de...

Lees verder

wolfhezerweg wolfheze

Werkzaamheden Wolfhezerweg 19 oktober van start

Het heeft lang geduurd maar de werkzaamheden aan de Wolfhezerweg gaan nu echt van start. Op 19 oktober begint de Gebr. van Kessel – de aannemer aan wie het werk gegund is door de gemeente – met de aanpak van de weg. Als eerste komt de zuidzijde van het spoor...

Lees verder

12 mei: reparatie rioolputten Wolfhezerweg

Dinsdag 12 mei 2020 worden 2 rioolputten in de Wolfhezerweg in Wolfheze gerepareerd. Uit inspecties blijkt dat de 2 rioolputten in de Wolfhezerweg gerepareerd moeten worden. Om de werking van de riolering te kunnen garanderen, moet dit op korte termijn gebeuren. De reparatie kan niet wachten en kan daarom niet...

Lees verder

Schets invulling Open Hofkerk

Nieuwe invulling Open Hofkerk

Er is een plan om woningbouw te realiseren in de Open Hofkerk in Wolfheze. De Protestantse kerk is onlangs gesloten, net als zalencentrum De Burcht achter de kerk. Ontwikkelaar Schipper Bosch ontwikkelde het plan voor woningbouw, waarbij het kenmerkende kerkgebouw behouden blijft. Instemming Het college van burgemeester en wethouders van...

Lees verder

Inloop onderdoorgang Wolfheze

AANKONDIGING Inloop onderdoorgang Wolfheze De aanpassing aan de spooronderdoorgang Wolfheze heeft grote impact op het dorp. Na het vaststellen van de ontwerpuitgangspunten hebben de gemeente en de provincie de handen in elkaar geslagen om dit complexe en omvangrijke project te realiseren. Prorail is verzocht om de voorbereidingen op te starten....

Lees verder

Boef in de Wijk!

12 oktober a.s. 19.00 uur Boef in de wijk. Wat houdt het in? Boef in de Wijk is een interactief spel, georganiseerd door politie en gemeente. Tijdens de spelavond zijn er “boeven” actief aanwezig in de wijk. In een aantal rondes krijgen de deelnemers via social media (whatsapp) aanwijzingen over...

Lees verder

Wolfhezerweg twaalf dagen afgesloten voor autoverkeer

WOLFHEZE – De Wolfhezerweg, tussen de bebouwde kom van Wolfheze en de Amsterdamseweg, gaat van 4 tot en met 15 november dicht voor autoverkeer.  Bron: De Gelderlander De afsluiting is nodig vanwege wegwerkzaamheden. In opdracht van de provincie Gelderland wordt de weg geschikt gemaakt voor verkeer dat ter plekke maximaal...

Lees verder

Werkzaamheden Wolfhezerweg

Vanuit de provincie kreeg Dorpsbelang Wolfheze onderstaand bericht over werkzaamheden aan de Wolfhezerweg buiten de bebouwde kom: Bericht van de provincie: Wij zijn momenteel bezig met de voorbereiding van het onderhoud op de N783 (Wolfhezerweg). Tussen de huidige komgrens van Wolfheze en de N224 (Amsterdamseweg) wordt nieuw asfalt aangebracht en...

Lees verder

Lancering Sterk Renkum 8 februari 2018

Website Sterk Renkum gestopt

De gemeente Renkum is gestopt met de website Sterk Renkum. Sterk Renkum bood een platform aan maatschappelijke initiatieven van inwoners, lokale partners, gemeente Renkum en andere partijen. De website werd onvoldoende bezocht door inwoners en betrokken organisaties en om die reden opgeheven. Sinds 1 augustus is www.sterkrenkum.nl niet meer bereikbaar....

Lees verder

wolfhezerweg wolfheze

Update herinrichting Wolfhezerweg – juli 2019

Graag brengen wij u via deze weg op de hoogte van ontwikkelingen rondom de herinrichting van de Wolfhezerweg. Proces Het voornemen om voor de zomervakantie het project aan te besteden – zodat we na de zomervakantie meteen zouden kunnen starten met de uitvoering – is niet gelukt: de totale voorbereiding...

Lees verder

Overleg ter plekke over de onveilige spoorwegovergang

Overleg over veiligere overweg in Het Schild

In Het Schild is op donderdag 13 juni overleg gevoerd hoe de huidige spoorwegovergang, in afwachting van de spoortunnel, in de tussentijd veiliger gemaakt kan worden. Vertegenwoordigers van Prorail en Arcadis waren naar Wolfheze gekomen om te praten en te ervaren. Zoals eerder gepubliceerd zijn er plannen om op termijn...

Lees verder