De Bibliotheek in Renkum en Doorwerth dicht? Nee toch!?

De gemeente Renkum heeft een groot financieel tekort. In de Perspectiefnota noemt de gemeente een groot aantal bezuinigingen, waaronder een bezuiniging op de bibliotheek. Het bedrag dat de bibliotheek moet bezuinigen volgens de nota is € 160.000. Dat is bijna 20% van de subsidie die de gemeente Renkum nu aan de bibliotheek geeft.

Wat vindt de gemeente Renkum?
De gemeente wil dat de bibliotheek verder gaat met haar inzet op het gebied van taalontwikkeling van kinderen en het bestrijden van laaggeletterdheid. De gemeente vindt dat 1 bibliotheekvestiging voor de hele gemeente voldoende is.

Wat betekent dat voor de bibliotheek?
Deze grote bezuiniging kan alleen gerealiseerd worden door het sluiten van bibliotheken.
De Bibliotheek Oosterbeek wordt het meest gebruikt en ligt het meest centraal, dus ligt het voor de hand dat de bibliotheken van Doorwerth en Renkum dicht moeten. En er moeten medewerkers worden ontslagen. Maar zelfs dán kan de bibliotheek de bezuiniging niet realiseren. Want we moeten ook rekening houden met verlies van inkomsten en andere kosten die de sluiting met zich meebrengt.

Wat vinden wij ervan?
De bibliotheek is zeer teleurgesteld en verontwaardigd! Wij vinden dat wij onevenredig veel moeten bezuinigen. Bijna 28% van de inwoners van de gemeente Renkum is lid van de bibliotheek. Er komen dagelijks veel tevreden bezoekers in de bibliotheek in Renkum. De jeugdBibliotheek in Doorwerth is sinds de vorige bezuiniging nog maar een paar uur per week open. Uren die intensief gebruikt worden, door ouders met jonge kinderen, ouderen en mensen die gereserveerde boeken komen halen en terugbrengen.
Het is erg belangrijk dat kinderen vanaf heel jonge leeftijd en ook buiten schooltijden boeken kunnen lenen en lezen. En dat ouderen dicht bij huis hun boeken kunnen halen. Vaak is een bezoek aan de bibliotheek een wekelijks of soms zelfs dagelijks uitstapje. De trouwe lezers die hun gereserveerde materialen in de jeugdBibliotheek Doorwerth komen halen en brengen zouden we heel graag meer kunnen bieden, maar dat is helaas al niet mogelijk.

Activiteiten kunnen niet meer
De bibliotheek organiseert steeds meer activiteiten voor kinderen en volwassenen. Die kunnen we niet uitvoeren als we geen bibliotheek meer hebben. Terwijl die steeds belangrijker worden: het internetcafé, taalles, lezen voor baby’s, enz.

Welke acties ondernemen wij?
Wij gaan in gesprek met de politieke partijen van de gemeenteraad om ons standpunt uit te leggen. De gemeenteraad gaat op woensdag 26 juni een besluit nemen.

Wat kunt u doen?
Als u ook tégen deze bezuiniging op de bibliotheek bent, laat uw stem dan horen!
Het helpt ons erg als ook inwoners, scholen en andere betrokkenen van Doorwerth en Renkum aan de Raad en het College laten weten dat zij de bibliotheken van Renkum en Doorwerth willen behouden!
U kunt bijvoorbeeld raadsleden van uw politieke partij informeren. Of u kunt de vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen. Een volle publieke tribune helpt altijd! De raadscommissie vergadert op 12 juni om 20.00 uur en de raadsvergadering, waarin het definitieve besluit genomen wordt, is op 26 juni vanaf 15.00 uur. Kijk ook op: https://raad.renkum.nl/kalender/2019/juni

 

Lees hier meer over waarom bibliotheken in Renkum en Doorwerth nodig zijn en de cijfers van 2018.
Door te klikken op onderstaande knop open je een PDF bestand in een nieuw scherm.

Waarom nodig en cijfers 2018

 

Alle hulp is welkom!

Namens de medewerkers van de Bibliotheek Veluwezoom,
Lianne Busser – Directeur
Oosterbeek, 28 mei 2019