Dorpsbelang pleit voor breder betrekken dorp bij ondertunneling

Tijdens de digitale raadsontmoeting op 3 februari over de voortgang van de plannen voor de ondertunneling van de spoorwegovergang, heeft Dorpsbelang gepleit voor het breder informeren en betrekken van de inwoners van Wolfheze. De huidige vorm, waarin een select aantal personen en organisaties wordt betrokken is wat het bestuur betreft te minimaal.

In de raadsontmoeting werd een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Uitgangspunt is een ondertunneling, vrijwel op dezelfde plaats als waar nu de spoorwegovergang is. In het ontwerp zijn er nog een aantal dilemma’s, met name als het gaat om het overbruggen van het hoogteverschil tussen tunnelbak en maaiveld voor fietsers en voetgangers.

In de afgelopen periode is een aantal malen overleg gevoerd met een aantal personen uit het dorp, waaronder een bestuurslid van Dorpsbelang Wolfheze en vertegenwoordigers van de Adviesgroep Verkeer Wolfheze (AVW), de Beatrixschool en Het Schild.

Tijdens de raadsontmoeting pleitte bestuurslid Frans van Daal van Dorpsbelang voor het meer en beter betrekken van de inwoners: “Het dorp heeft al tijden niets meer vernomen over de voortgang en het ontwerp. Bespreken met een selecte groep is veel te beperkt. Er worden inzichten en standpunten gevraagd die breed aan het dorp voorgelegd moeten worden. Dat kan niet door de mening van een paar personen als uitgangspunt te nemen, ook al zeggen zij namens een (flink) deel van het dorp te spreken.” Dorpsbelang Wolfheze staat voor een veilige en duurzame oplossing en vervult de rol van procesbewaker, niet die van het verkondigen van de mening van de inwoner. Die eenduidige mening is er namelijk niet.

De vraag werd gesteld hoe dat dan moest in deze tijden van corona waarin het houden van een informatie- of discussiebijeenkomst in het dorp niet kan. “Deze raadsontmoeting laat zien dat je prima een online bijeenkomst kunt organiseren, ook met veel deelnemers. Een voorzitter kan zo’n bijeenkomst prima in goede banen leiden, dat blijkt ook hier”, aldus Frans van Daal.

Vanuit de raad werd nog aangevuld dat het van belang is om daarin duidelijk te zijn in de opzet en verwachtingen. “Wees duidelijk in de status van zo’n bijeenkomst, anders raken mensen teleurgesteld. Als zij denken mee te kunnen beslissen maar dat kan niet, dan raken zij gefrustreerd.”

Het pleidooi was niet aan dovemansoren gericht. Alle raadsleden onderstreepten de noodzaak voor goede communicatie. Wethouder Marinka Mulder zegde toe in overleg te gaan met Dorpsbelang en AVW om  te bepreken hoe het dorp meer en beter betrokken kan worden.