Nieuwe invulling Open Hofkerk

Er is een plan om woningbouw te realiseren in de Open Hofkerk in Wolfheze. De Protestantse kerk is onlangs gesloten, net als zalencentrum De Burcht achter de kerk. Ontwikkelaar Schipper Bosch ontwikkelde het plan voor woningbouw, waarbij het kenmerkende kerkgebouw behouden blijft.

Instemming
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum stemde dinsdag 21 april 2020 in met de stedenbouwkundige kaderstelling voor de realisatie. Het gaat om vier transformatiewoningen in de voormalige Open Hofkerk en vier grondgebonden woningen op de locatie van De Burcht. Het zalencentrum zal gesloopt worden.

Achtergrond
Het huidige terrein en bebouwing zijn niet meer actief in gebruik als kerk en zalencentrum. Bij de plannen voor het nieuwe gebruik van de locatie, is gezocht naar een invulling die aan de ene kant de kerk behoudt en aan de andere kant helpt om aan de behoefte aan woningen tegemoet te komen. De nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd en geven een kwaliteitsimpuls aan de omgeving.

Wethouder Jasper Verstand zegt over het plan: “We zijn blij dat de Open Hofkerk als gebouw blijft bestaan en dat deze een nieuwe invulling krijgt. Met het toevoegen van woningbouw geven we een invulling aan de woningbehoefte in onze gemeente en in Wolfheze in het bijzonder.”

Besluitvorming
De stedenbouwkundige kaderstelling wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna kan een start worden gemaakt met het bestemmingsplan.

Bron: gemeente Renkum