Onderzoek informatiebehoefte ontwikkeling Pro Persona

De gemeente Renkum en Pro Persona zijn bezig een plan te maken, hoe omwonenden en belanghebbenden in Wolfheze geïnformeerd en betrokken kunnen worden bij de herontwikkeling van Pro Persona. Daartoe is een enquête uitgezet.

Eén van de ideeën omdat dit te doen, is via een digitaal platform. in de enquête wordt gevraagd daar gebruik van gemaakt zou worden en en waarom wel of niet. Ook wordt gevraagd via welke andere communicatiemiddelen mensen graag op de hoogte zouden willen worden gehouden.

Invullen van de enquête kost maximaal vijf minuten. Antwoorden worden anoniem verwerkt.

De vragenlijst is te vinden via https://forms.gle/JFkfKQNUErX6g4c96

De uitkomsten worden gedeeld en naar verwachting kan uiterlijk begin volgend jaar meer verteld worden over de plannen.

Bron: Gemeente Renkum