Werkzaamheden Wolfhezerweg

Vanuit de provincie kreeg Dorpsbelang Wolfheze onderstaand bericht over werkzaamheden aan de Wolfhezerweg buiten de bebouwde kom:

Bericht van de provincie:

Wij zijn momenteel bezig met de voorbereiding van het onderhoud op de N783 (Wolfhezerweg). Tussen de huidige komgrens van Wolfheze en de N224 (Amsterdamseweg) wordt nieuw asfalt aangebracht en passen we tevens een aantal inritten aan. De weg wordt ook ingericht als 60km weg. Tussen Wolfheze en de N225 (Utrechtseweg) worden een aantal lichtmasten vervangen.

De werkzaamheden van het asfalt worden uitgevoerd tussen 4 en 15 november. Voor het aanbrengen van het asfalt is het noodzakelijk om de weg tussen Wolfheze en de N224 voor maximaal 5 werkdagen af te sluiten voor doorgaand verkeer. Fietsers, bestemmingsverkeer en hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de weg. Er staan verkeersregelaars om dit te begeleiden.

De werkzaamheden van de openbare verlichting zullen later worden uitgevoerd, vanwege de levertijd van het materiaal. Verwachting is voorjaar 2020. Het is voor de werkzaamheden aan de verlichting niet noodzakelijk om de rijbaan af te sluiten. Wij kunnen met een halve rijbaan afzetting werken.

Momenteel zijn wij bezig met de selectie van een aannemer. Zodra de aannemer bekend is, kunnen we de definitieve planning communiceren.