Fletcher hotel Wolfheze

Opvang familie van statushouders in Fletcher hotel Wolfheze

De gemeente Renkum heeft maandag 12 januari aan omwonenden van het Fletcher Hotel Wolfheze en de mailbox van Dorpsbelang Wolfheze een brief bezorgd. In die brief wordt aangekondigd dat het COA familieleden gaat opvangen van mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dat gebeurt vanaf maart 2024 in het Fletcher Hotel...

Lees verder

Presentatie gebiedsvisie

Presentatie concept gebiedsvisie Pro Persona

In het hart van het terrein van Pro Persona werd op 1 februari de concept gebiedsvisie gepresenteerd aan inwoners van Wolfheze. In de visie staat de ontwikkeling van het Pro Persona terrein beschreven. De thema’s verder uitgewerkt en zijn de verbetersuggesties van de bijeenkomst op 1 december verwerkt. Kortom de...

Lees verder

Zonnevelden

Op korte termijn informatiebijeenkomst over zonnevelden

Naar aanleiding van de brief van de gemeente Renkum over de zonnevelden heeft een deel van het bestuur woensdag 17 januari overleg gevoerd met wethouder Joa Maouche en ambtenaar David van Logchem. De brief is half november 2023 huis aan huis in het dorp verspreid. Het bestuur van Dorpsbelang wilde...

Lees verder

Mooist kerstversierde huis 2023

Mooist kerstversierde huis 2023 staat op Wolfhezerweg 49

In 2021 waren ze al eens genomineerd voor de titel mooist kerstversierde huis in Wolfheze. Dit jaar wist de Wolfhezerweg 49 de felbegeerde titel in de wacht te slepen. Bestuurslid Noortje Gihaux van Dorpsbelang Wolfheze reikte op nieuwjaarsdag de prijs, een cadeaubon van Zin!, uit. Dat ging via de brievenbus...

Lees verder

Impressie spooronderdoorgang Wolfheze juni 2023

Start werkzaamheden voor spooronderdoorgang begin 2024

Na een jaar vertraging starten begin 2024 de voorbereidingen voor de spooronderdoorgang in Wolfheze. Dat blijkt uit een brief van het College van B&W aan de gemeenteraad van 5 december 2023. Ook wordt aangekondigd dat de aanbesteding voor de aanleg gaat starten. Als alles volgens planning verloopt zou begin 2027...

Lees verder

Impressie nieuwbouw Boven Heide

Veel belangstelling voor woningen Boven Heide

Het was druk in Fletcher Hotel Buunderkamp bij de inloopavond op dinsdag 19 december over het nieuwbouwproject Boven Heide. Niet alleen dorpsgenoten die benieuwd waren naar de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw, maar vooral ook veel belangstellenden voor een woning. Van buiten maar ook van binnen het dorp. Bij binnenkomst bleek...

Lees verder

Ontsteken lichtjes kerstboom 2023 door burgemeester Agnes Schaap en kinderburgemeester Simon van Hoving

Lichtjes kerstboom onder grote belangstelling ontstoken

Het was een lustrumeditie. Voor de 20ste keer zijn onder grote belangstelling de lichtjes in de kerstboom op het Dorpsplein ontstoken. Het lustrum was reden om als eerste drie vrijwilligers van het eerste uur in het zonnetje te zetten. Jan van Oort, Herry Kelderman en Fred Schiebelhout zorgen al 20...

Lees verder

Mooist kerstversierde huis 2022

Wie heeft het mooist kerstversierde huis 2023

Dit weekend gaan veel mensen vast aan de slag om het huis voor kerst te versieren. Ook dit jaar maakt u kans om de titel mooist kerstversierde huis te verwerven. Of wie weet, zelfs mooist versierde straat. Voorwaarde is wel dat vanaf de straat genoten kan worden voor de feestelijke...

Lees verder

In de file

Mobiliteitsenquête gemeente Renkum

De gemeente Renkum werkt het komende jaar samen met adviesbureau Kragten aan een nieuw Mobiliteitsplan. Dit plan helpt de gemeente om vorm te geven aan de toekomst van verkeer en mobiliteit binnen de gemeente. Met mobiliteit wordt het verplaatsen van personen en goederen in een gebied en het gemak waarmee...

Lees verder

Zonnevelden

Van de voorzitter

En zo ben je kersvers voorzitter van Dorpsbelang Wolfheze en belandt er op 16 november een dossier in de brievenbus wat je eigenlijk niet nu had verwacht. Demissionair minister Hugo de Jonge had in oktober gemeenten, provincies en waterschappen opdracht gegeven te stoppen met het volleggen van open ruimte met...

Lees verder

Afscheid van voorzitter Siny van der Veen

Voorzitterswissel bij extra vergadering Dorpsbelang Wolfheze

In een sfeervol en huiselijke kantine van voetbalvereniging SV Wodanseck werd op 7 november een extra ledenvergadering van Dorpsbelang Wolfheze gehouden. Tijdens de vergadering nam voorzitter Siny van der Veen afscheid en droeg het ‘stokje’ over aan de kandidaat voorzitter Frans van Daal. Mits akkoord door de aanwezige leden uiteraard....

Lees verder